Planera ditt besök i Gallerian

Säkerheten är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg under ditt besök i Gallerian, även under rådande omständigheter. Vi är glada över att fler besökare börjar återvända till city och till oss men vi behöver fortsatt hjälpas åt för att hejda smittspridningen av Covid-19. Det kan vi bland annat göra genom att hålla avstånd.

För att du fortsatt ska känna dig trygg hos oss i Gallerian redovisar vi här tider under veckans alla dagar då det som regel är mer respektive mindre människor i Gallerian. Du har därmed möjlighet att planera ditt besök genom att välja en tid och en besöksnivå som passar dig. 

Vi har också sedan tidigare vidtagit dessa åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19 i Gallerian:

  • Vi har utökat städningen och rengöringen av ytor som många rör vid. 
  • Vi har installerat ett flertal stationer med handsprit på olika platser i Gallerian.
  • Vi har utrop i vårt högtalarsystem som påminner om Folkhälsomyndighetens råd. 
  • Vi uppmanar via skyltning och information på digitala skärmar att hålla avstånd till andra besökare.  
  • Vi har, där det har varit möjligt, plockat bort möbler för att utöka avståndet mellan våra besökare. 
  • Vi arbetar tillsammans med butikerna och restaurangerna i Gallerian för att motverka trängsel på våra respektive ytor. 
  • Gallerians ordningsvakter agerar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs och de har särskild bevakning under tider då vi kan förvänta oss extra mycket folk. De bevakar särskilt ytor där vi tror att köbildning kan uppstå.  

Publicerad: